04 Zonder contact geen contract!

Tactus in Beeld #24 

Hoofdstuk 4 van 9

Oprecht geïnteresseerd zijn in het verhaal van de cliënt die tegenover je zit, dat is het  belangrijkste onderdeel om een behandeling te laten slagen, aldus medebehandelaar Moniek Schrotenboer. Maar hoe doe je dat dan? Is dat een aangeboren kwaliteit,  leer je dat op school, of in de praktijk?

“Ons team jeugd en jongvolwassenen in Almelo bestaat uit 3 bevlogen medebehandelaren, 3 preventie medewerkers en sinds kort is het team aangevuld met een verpleegkundige. Uiteraard allemaal individuen, maar we dragen de zorg voor cliënten en de productiecijfers echt samen. Een mooi parallel proces van hoe we  vanuit contact en maatwerk een passende behandeling voor cliënten creëren en inzetten. 

Het huidige behandelaanbod waar we vanuit team Almelo uit kunnen putten, is naar mijn idee breed en divers, het uitvoeren hiervan is echt per cliënt verschillend. Bij een cliënt met een gokverslaving valt op dat hij of zij vaak een introvert persoon is, bij jongeren die gamen zien we vaak dat er systemisch werk aan de winkel is. Er is echter geen kant en klaar protocol of stappenplan wat je volgt en de cliënt is niet meer verslaafd, nee het begint echt met contact maken en vanuit daar werken we aan doelen. De redenen dat jongeren verslaafd raken zijn echt heel uiteenlopend. Overvraging typeert  bijvoorbeeld de LVB groep, daarvoor is de behandeling Minder drank en Drugs een mooi aanbod. Ook het moeten presteren,  studeren, een baan hebben, eigenlijk de door de samenleving gecreëerde hoge lat zien we vaak als aanleiding tot het gebruik en uiteindelijke afhankelijkheid van middelen bij jongeren. 

"De redenen dat jongeren verslaafd raken zijn echt heel uiteenlopend" 

De seeking safety zetten we veel in. Het is een mooie uitgebreide behandeling die bestaat uit 25 psychotherapeutische onderwerpen. Deze behandeling biedt de mogelijkheid om met zowel traumaklachten als met verslaving aan de slag te gaan. Op deze manier is er aandacht voor herstel op verschillende levensgebieden Er bestaat ook een geprotocolleerd behandel programma dat verslaving de baas heet, hier werken we ook mee, het werken vanuit enkel de map is naar ons inziens niet perse maatwerk, wel een essentieel hulpmiddel en een goede/duidelijke richtlijn”.

Hoe wordt je nu dus een gedreven, bevlogen, behandelaar met een open houding,  goed ontwikkeld niet oordelend vermogen en contact makende skills? Waarschijnlijk toch een combinatie van aangeboren en aangeleerde vaardigheden! Misschien een parallel proces met de afhankelijkheid van middelen  van onze cliënten?

* De methode Seeking Safety is gericht op het terugwinnen van veiligheid, zowel in het kader van PTSS als bij verslavingsproblematiek. Het kan zowel bij individuele als bij groepsbehandeling ingezet worden. In dit boek worden 25 behandelonderwerpen besproken. Bij alle onderwerpen wordt de link gelegd tussen PTSS en verslaving.