06 Tactus sluit zich aan bij FACT Jeugd Twente

Tactus in Beeld #24 

Hoofdstuk 6 van 9

In 2014 hebben Jarabee, Ambiq en Mediant gezamenlijk FACT Jeugd Twente opgericht: een jeugdteam voor Flexible Assertive Community Treatment. In 2015 heeft ook Jeugd GGZ Dimence zich hierbij aangesloten. Sinds januari 2020 maakt ook Tactus Verslavingszorg onderdeel uit van het FACT Jeugd Twente team.

Van de FACT Jeugd cliënten gebruikt 70% middelen. De helft daarvan is problematisch. Voor hulpverleners is het vaak moeilijk om in te schatten wanneer het gaat om experimenteergedrag dat past bij de leeftijd of om problematisch gebruik. Het is daarom belangrijk specifieke kennis van verslavingen bij jongeren in het team te hebben. Door de intensivering van de samenwerking waarbij Tactus onderdeel van het team wordt, wordt voorkomen dat jongeren met ook verslavingsproblematiek tussen wal en schip vallen.  

De medewerker van Tactus wordt ingezet binnen de doelgroep waarbij preventie niet voldoende  is, en/of bij jongeren bij wie een reguliere behandeling bij Tactus nog niet haalbaar is.

Interview met Paulien de Boer, Orthopedagoog Tactus & Fact Jeugd Twente:

Sinds de zomer van 2017 ben ik op consultatiebasis betrokken bij FACT Jeugd Twente. Omdat het in eerste instantie op consultatiebasis was, was ik niet de enige contactpersoon en werd duidelijk dat het beter zou zijn om een vaste medewerker contactpersoon te laten zijn voor FACT Jeugd Twente. Gaandeweg werd mijn meerwaarde steeds duidelijker maar ik had nog onvoldoende tijd om ook echt onderdeel te zijn van het team en daarmee ook verslaving goed op de agenda te houden.

Toen de plannen kwamen om de samenwerking verder te intensiveren, heb ik gelijk de kans gepakt en sinds januari 2020 ben ik voor 8 uur per week gedetacheerd bij FACT Jeugd Twente in Enschede. Ik voelde mij gelijk meer onderdeel van het team. In plaats van “oh ja, dat kunnen we ook aan Paulien vragen” werd ik vanuit verschillende kanten gevraagd om aan te sluiten bij casussen. Ik word ingezet  voor een eenmalig motiverend en voorlichtend gesprek of trajecten om toe te werken naar behandeling binnen Tactus. Er zijn ook enkele clienten die ik nu binnen FACT behandel omdat een traject bij Tactus nog niet haalbaar lijkt. Een echte brug tussen de organisaties, waarbij we in een werkgroep actief aan het werk zijn om de fundamenten van deze brug stevig neer te zetten. Op z’n Twents gezegd: “Mooi wark!”.

Op z’n Twents gezegd: “Mooi wark!”