08 Tactus Training en Advies

Voor inspirerende trainingen, cursussen en studiemiddagen op het gebied van verslavingszorg

Tactus in Beeld #22 Jaargang 06 - 06 2020

Hoofdstuk 8 van 9

De een komt een vroegere date tegen bij een training, de ander een totally verveelde deelnemer die liever wil slapen dan meedoen. Ze vinden verslaving een interessant fenomeen, houden van vrijheid, kunnen goed schakelen en zijn alle 4 dol op kennisbevordering. 

Over welk team binnen Tactus hebben we het dan?

Team Tactus Training en Advies (TTA)! Het team bestaat uit: Henk Willem Altena, Arjan Dijks, Peter Verzijl en per februari 2020 heeft het team een nieuw teamlid: Francisca Koerhuis. 

'TTA richt zich op de professionals buiten de verslavingszorg'

Wat doet TTA?

Tactus Training en Advies geeft inspirerende trainingen, cursussen en studiemiddagen op het gebied van verslavingszorg. Alles gericht op kennis- en deskundigheidsbevordering van professionals die een begeleidende of behandelende rol hebben.

Deze professionals kunnen bijvoorbeeld de training Motiverende Gespreksvoering volgen. Ook de training middelen kennis, instructie verantwoord alcohol schenken, barcode, coffeeshop cursus en beleidsadvisering staat op de menukaart bij TTA. Team TTA komt over vloer bij het RIBW, LVB instellingen, instellingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, 1e lijn gezondheidszorg, afdelingen in ziekenhuis, etc. Maar ze komen ook bij bedrijven zoals Scania en horecazaken. 

In tegenstelling tot preventie richt TTA zich op de professionals buiten de verslavingszorg en niet op (mogelijke) cliënten. TTA is niet regionaal georganiseerd, maar is in het gehele verzorgingsgebied van Tactus (en soms landelijk) actief. Daarbij heeft TTA vanuit Ontwikkeling & Advies ook banden met bijvoorbeeld Top-GGZ, Verslaving & Eerste Lijn en een aantal tactus-werkgroepen, bijvoorbeeld over het aanbod van Tactus in de Eerste Lijn.

De leden van het team hebben specifieke aandachtsgebieden, zo moet je voor LVB en verslaving bij Arjan  zijn, hij is ook verbonden met het centrum verslaving en LVB en het Centrum voor Consultatie en Expertise. Peter heeft zijn middelenkennis volledig up to date en Henk Willem is de verbindende factor die ervoor zorgt dat TTA geen eiland is maar in verbinding staat met behandelaars, preventiewerkers, medewerkers van de verschillende divisies. Francisca gaat alle trainingen die TTA aanbied geven en bekijken waar haar expertise ligt. Tevens gaat ze  aan de slag met blended trainingen, face to face combineren met online. Daarmee komen we direct op het onderwerp: de toekomst! 

Alle vier merken ze dat er honger blijft naar kennis over middelen, een gezonde leefstijl en hoe je medewerkers/cliënten kan informeren en aanspreken op (middelen-) gebruik. Trainingen online of face to face, TTA zit in de race!

Een overzicht van alle trainingen en cursussen vind je op tactus.nl/scholing