06 Waar ben jij mee bezig?

Casemanager Bernie Täge over GHB-aanpak in Twenterand

Tactus in Beeld #22 Jaargang 06 - 06 2020

Hoofdstuk 6 van 9

Sinds Twenterand een aantal jaar terug als ‘GHB-brandhaard’ in het nieuws kwam, is middelenproblematiek binnen de gemeente hoog op de agenda gezet. Daarop volgde een pilot GHB-aanpak, en die bleek succesvol! 

Compleet plan

Inmiddels is de aanpak geen pilot meer, maar een reguliere GHB-aanpak die volop wordt ingezet in Twenterand. Casemanager Bernie Täge is via Tactus bij deze aanpak betrokken.

”Samen met het ministerie van Volksgezondheid en het Trimbos-instituut is er gekeken hoe deze problematiek hier goed aangepakt kan worden”, vertelt Bernie. Door vooronderzoek van Trimbos kon er al een hoop in kaart gebracht worden: wie zijn er al in beeld en welke groepen nog niet? Dat onderzoek resulteerde in de pilot GHB-aanpak. Onder toezicht van Trimbos draaide de pilot een jaar lang, en daar is een handreiking uit voortgekomen die vorig jaar september is gepresenteerd. “Na het afronden van de pilotfase heeft Twenterand de aanpak als een reguliere aanpak binnen de gemeente vormgegeven. We zijn dus onverminderd doorgegaan met waar we in de pilotfase mee bezig waren. Daar bleek namelijk uit dat de aanpak succesvol is."

“Zelf werk ik vooral in het veld: ik leg de contacten en als er meldingen komen vanuit de woningstichting, politie, gemeente of het netwerk, ga ik erheen. Dan kijk ik of ik contact kan maken en indien noodzakelijk diegene in de eerste instantie in een casemanagementtraject kan krijgen. Mijn werk als casemanager grenst hierbij in zekere zin dus ook aan bemoeizorg”, legt Bernie uit. Middels deze aanpak kijkt hij vervolgens hoe hij dit kan vertalen naar zorg, waarbij er niet alleen aandacht is voor het middelengebruik, maar ook naar alle andere aspecten wordt gekeken. Waar zitten de zorgen en wat zijn in standhoudende factoren voor het GHB-gebruik? 

“Zo kunnen we op een brede manier inzetten, waaronder ook op huisvesting, werk, financiën en eigenlijk alles wat in de weg zou kunnen staan voor het volgen van een behandeling. We bieden een plan waarbij aandacht is voor vrijwel alle stressoren. De persoon en zijn sociale netwerk (indien aanwezig) worden hierbij actief betrokken. Als diegene dan ja zegt tegen het plan van aanpak, staat er daardoor een compleet plan klaar van voorzorg tot nazorg. Het is echt maatwerk en we pakken dus niet alleen de verslaving zelf aan, maar het hele sociaalmaatschappelijke geheel.”

'Waar je normaal gesproken lang op zaken moet wachten, kan alles nu snel geregeld worden'

Succes

Wat maakt dan dat deze aanpak zo succesvol is? Volgens Bernie komt dat door een samenloop van factoren: de juiste mensen op de juiste plek, zeer intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen en het sneller kunnen schakelen hierdoor. “Waar je normaal gesproken lang op zaken moet wachten, kan alles nu snel geregeld worden. Verantwoording leggen we achteraf af, er is sprake van vertrouwen in elkaars expertise. Het heeft mijn werk niet per se makkelijker gemaakt omdat ik natuurlijk gewoon nog bij mensen binnen moet zien te komen, vertrouwen moet winnen en ze moet zien te motiveren,” legt hij uit. “Wel heeft deze aanpak het eenvoudiger gemaakt: met een paar telefoontjes kan ik een heleboel geregeld krijgen, waar ik normaal gesproken misschien weken over zou doen. Het loopt allemaal veel soepeler en er is budget vrijgemaakt om snel te kunnen schakelen en zo sneller tot de kern te komen. Dat heeft uiteindelijk ook een positieve uitwerking op cliënten. We zien ook dat we in dat jaar behoorlijk wat successen geboekt hebben, zoals cliënten die binnen een jaar hun zaken op orde hebben, terwijl daar via het normale traject soms wel twee keer zo lang voor nodig was.”

Wegens het succes wordt deze aanpak inmiddels ook uitgerold naar een aantal andere gemeenten. “Ik word daar zelf ook door Trimbos bij betrokken, bijvoorbeeld om andere gemeenten te enthousiasmeren voor deze aanpak”, vertelt Bernie. “Twenterand omarmt de aanpak en ik hoop echt dat ander gemeenten dat ook gaan doen. Het vergt wat tijd en inzet om uit te rollen, maar ik ben er erg enthousiast over, vooral over de resultaten die we in relatief korte termijn hebben geboekt en de korte lijnen tussen de verschillende netwerkpartners die maken dat we zo snel kunnen schakelen.”