01 Werken in coronatijd

Tactus in Beeld #22 Jaargang 06 - 06 2020

Hoofdstuk 1 van 9

Na de intelligente lockdown schuiven we met zijn allen richting de anderhalve meter samenleving. Het nieuwe normaal gaat gelden, dus handen wassend op veilige afstand van je medemens blijven.

Op 16 maart werd alles anders. `Blijf thuis, werk thuis’. De wereld werd stil gezet, maar aan de andere kant kon de zorg bij Tactus niet stilgezet worden. Er zaten cliënten in onze klinieken. Andere cliënten komen dagelijks voor medicatie bij Tactus. En mensen zijn niet zomaar in behandeling, dus moest er binnen de mogelijkheden gekeken worden hoe de zorg op een veilige manier kon worden verleend.

Er kwam een crisisteam, die het beleid maakte, de medewerkers op de hoogte stelde en open stond voor vragen. En nog steeds. Nu, in deze periode van het nieuwe normaal een terugblik op hoe Tactus het in de afgelopen periode heeft gedaan. Kathelijne van der Horst, verpleegkundig specialist en lid van het crisisteam vertelt hoe zij vindt dat Tactus het deed.

Hoe vind jij dat we het de afgelopen periode hebben gedaan?
"Ik zou zeggen dat we het als Tactus heel goed hebben gedaan. Niemand was natuurlijk echt voorbereid op deze crisis, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Maar er is door alle Tactus medewerkers enorm snel geschakeld: voor alle verschillende voorzieningen stond er snel nieuw beleid op papier, in een rap tempo hebben heel veel medewerkers zich het werken met Minddistrict (e-health) eigen gemaakt, iedereen leerde ineens op afstand te vergaderen en er waren bijvoorbeeld ook allerlei initiatieven om aan mondkapjes te komen. Iedereen was flexibel, creatief en men stond echt op scherp. Het is mooi om te zien dat deze periode ondanks de letterlijke afstand ook voor veel saamhorigheid heeft gezorgd. We mogen echt wel trots zijn op Tactus!"

De zorg werd direct na de lockdown anders georganiseerd, hoe was dit voor jou?
"Heel bijzonder. In 2019 had ik een pilot gedraaid om het beeldbellen in te zetten bij ambulante detox van alcohol. Ik ben een groot voorstander van het meer inzetten van dergelijke mogelijkheden. Het was erg enthousiast door het team ontvangen, en we waren druk doende om te kijken hoe we dit voor een grotere groep beschikbaar konden maken. En zie wat er is gebeurd, heel Tactus aan het beeldbellen: dit had ik een paar maanden eerder echt niet voor mogelijk gehouden!"

'Voor een beleidsmedewerker infectiepreventie is zo'n pandemie stiekem ook wel een beetje gaaf'

Kan je iets vertellen over het crisisteam. Hoe is dit team tot stand gekomen en hoe snel is het team in de huidige samenstelling gaan functioneren?
"Op het moment dat de eerste besmetting in Italië kwam, zijn we al aan de slag gegaan met het updaten van het bedrijfscontinuïteitsplan, waarin al was nagedacht over de samenstelling van een crisisteam. Begin maart is het crisisteam al voor het eerst bij elkaar gekomen, vanaf half maart is er dagelijks vergaderd om snel te kunnen schakelen en te reageren op alles wat zich voordeed. Nog steeds stemt het crisisteam dagelijks af, al zijn nu de weekends onder voorbehoud, dus dan alleen als er zich heel urgente zaken voordoen. Het team bestond eerst uit 6 personen, maar is uitgegroeid tot 13 personen omdat er op zoveel facetten afgestemd moest worden."

De updates op Contactus zorgden voor een stroom aan informatie. Was dit voor de meeste medewerkers voldoende, of kwamen er nog veel vragen bij het crisisteam binnen?
"Zeker de eerste weken stonden het e-mailadres en de telefoon roodgloeiend. Tactus heeft ook zo’n enorme diversiteit in voorzieningen, beleid voor het één kon niet zomaar op het ander worden geplakt. Er was veel maatwerk nodig. Plus er was veel onzekerheid, dus de behoefte om even te sparren of uitsluitsel over iets te krijgen was groot."

Heb je het idee dat nu het moeilijker wordt om als crisisteam de juiste beslissingen te nemen dan in het begin van de coronatijd omdat toen het overheidsbeleid behoorlijk strak was. Nu komt er ruimte om wel dingen te doen maar wel onder voorwaarden.
"Het is nu allemaal heel anders dan in het begin. Toen veranderde de situatie bijna iedere dag, en wachtten we met zweet op het voorhoofd de nieuwste persconferenties van het kabinet af. En was het vervolgens weer een kwestie van zo snel mogelijk schakelen. Nu is alles wat ‘stabieler’, we zijn gelukkig tot dusver ook niet zwaar getroffen met besmettingen als instelling, en komt met het opschalen van de zorg ruimte voor heel ander type discussies en vraagstukken. Wat kan wel en hoe dan?"

Is er door het crisisteam ook overleg geweest met andere verslavingszorginstellingen? 
"Jazeker. Binnen de GGZ is er landelijk veel afgestemd met elkaar. Maar ook regionaal is er samengewerkt en werden afspraken gemaakt hoe elkaar te ondersteunen in geval van grootschalige corona besmettingen. En natuurlijk hebben we contact gehouden met bijvoorbeeld de verslavingszorg in Brabant, om te horen wat zij voor de kiezen kregen en welke maatregelen er werden genomen."

Hoe heb jij de achterliggende periode ervaren?
"De eerste weken vond ik enorm stressvol, mede omdat ik toen ook nog uitging van een worst case scenario en het zelf thuis ook enigszins in de structuur moest zien te krijgen. Maar een paar weken later, toen ik merkte hoe snel we konden schakelen als Tactus, hoe snel er zaken opgepakt werden, kreeg ik er wel lol in en gaf het ook energie. Want ja, voor een beleidsmedewerker infectiepreventie is zo’n pandemie stiekem ook wel een beetje gaaf."