04 Verbouwing Piet Roordakliniek Zutphen

Naomie waar ben jij mee bezig?

Tactus in Beeld #21 Jaargang 06 - 03 2020

Hoofdstuk 4 van 7

In het voorjaar van 2020 gaat de Piet Roordakliniek uitbreiden met twee afdelingen, beide met een verschillende focus. Collega Naomi praat ons bij.

Waar de ene afdeling zich zal richten op cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en alle (on)mogelijkheden die dit met zich meebrengt (TOPGGz), zal de andere afdeling de aandacht richten op een kortdurende opname van ongeveer drie maanden met als hoofddoel diagnostiek. In deze korte tijd ligt de nadruk op diagnostiek.
Detox kan ook eventueel plaatsvinden, mocht dat nodig zijn en binnen onze expertise vallen. Naast de somatische zorg ligt de focus op motivatie en probleeminzicht. Er is ruimte voor observatie, maar ook voor het oefenen met nieuwe vaardigheden. Het afnemen van testdiagnostiek helpt om een completer beeld te krijgen en samen met de cliënt zoeken we naar een goede en passende vervolgstap. De multi-problematiek van deze cliënten vraagt om een gedegen analyse, zodat de stap erna aansluit en de kans op succes verhoogt. 

Voor cliënten met een LVB is het programma in een reguliere kliniek vaak goed te vergelijken met ‘het echte leven’. Je proberen staande te houden in een wereld die je soms niet begrijpt en sneller gaat dan jij kunt bijhouden.

De cliënt knikt ‘ja’, maar heeft in werkelijkheid geen idee wat er verwacht of gezegd wordt. Onze cliënten zijn vaak ‘streetwise’ en kunnen bijvoorbeeld met stoer gedrag, zichzelf overschreeuwen of door ongeïnteresseerd te doen, best lang verbloemen wat er echt speelt. Juist omdat je aan de buitenkant niet kunt zien, welk potentieel een cliënt heeft, is het de kunst om dit boven tafel te krijgen. Dit vergt veel geduld, een sterk observatief vermogen, humor met een vleugje empathie en teamwerk.

Het IQ van een cliënt met LVB is slechts een van de factoren die meespeelt, en dus ga je op zoek naar het complete plaatje. Naast testdiagnostiek en observatie ga je aan de slag om een oefenplek te maken op en rond de afdeling. Leren, met vallen in opstaan, in je eigen tempo is een ervaring die de cliënt nog niet vaak heeft meegemaakt. Via deze link kun je meekijken naar uitleg over de combinatie van LVB met verslaving en psychiatrische kwetsbaarheid, en je ziet ook cliënten aan het woord over hoe dit voor hen zelf is. 

De gemiddelde behandelduur binnen de muren van Piet Roordakliniek bedraagt zes tot negen maanden. Gedurende deze periode krijgt de cliënt een op maat gemaakt programma, waarin verschillende individuele en groepstherapieën aangeboden worden. In het behandelaanbod wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft aan ondersteuning en begeleiding, om toe te werken naar de volgende fase van behandeling. 

De nieuwe afdelingen Brug en Aak

Twintig extra behandelplekken betekent ook extra personeel. Afgelopen maand werd er een Meet & Greet gehouden op de Piet Roordakliniek (zie headerfoto), speciaal gericht op sociotherapeuten en verpleegkundigen, die met veertig geïnteresseerden zeker succesvol was te noemen! Ken jij iemand die ook goed zou passen in het forensische werkveld? Verwijs deze dan door naar www.tactuswerkenleren.nl/forensischwerk of breng ze direct in contact met recruiter Annette Stuurwold a.stuurwold@tactus.nl / 06 13 86 48 69. #JV