05 Team in Beeld

JEUGD EN JONGVOLWASSENEN STEDENDRIEHOEK

Tactus in Beeld #21 Jaargang 06 - 03 2020

Hoofdstuk 5 van 7

Een rondtrekkend circus, zo noemen ze zichzelf soms gekscherend. Want je moet nogal flexibel zijn om jongeren te kunnen voorzien van behandeling en preventie in een gebied dat Apeldoorn, Zutphen en Deventer dekt. Sommige leden hebben dan ook een hele goeie conditie, anderen een hele snelle auto.

Het team staat sinds ongeveer een jaar als een huis, er hangt een fijne en gezellige sfeer. De foto van de op dat moment aanwezige teamleden in Deventer is daar een bewijs van. Twee jaar geleden was dit wat anders. Het team miste toen collega’s, de werkdruk was te groot De bevlogen mensen die op dat moment werkzaam waren hebben doorgezet en voilà: een volwaardig behandel en preventie jeugd team bestaande uit achttien mensen. Deze werken verdeeld over Apeldoorn, Zutphen en Deventer.

Wat zijn de feiten? Het team Jeugd enJongvolwassenen Stedendriehoek van Tactus is een multidisciplinair team dat bestaat uit preventiewerkers, jeugdhulpverleners, een orthopedagoog-generalist, een GZ-psycholoog en een verpleegkundig specialist. Het team adviseert gemeenten en organisaties als het gaat om hun middelenbeleid. Ook sluit het team aan bij wijkteams, jongerenwerk, onderwijs, jeugdzorgorganisaties en het ziekenhuis. Daarnaast bieden ze ambulante verslavingsbehandeling aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud.

"In deze fase van het leven kan er veel aan de hand zijn, jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit, middelen mis en gebruik kan hiervan een oorzaak of gevolg zijn"

Het behandelaanbod bestaat onder andere uit: verslaving de baas, EMDR, systeem therapie en terugvalpreventie. Preventie richt zich op het creëren van publiek draagvlak, het aanmoedigen van gezond gedrag, het vroegtijdig herkennen van probleemgebruik en risicogedrag.  Het preventieaanbod is dan ook breed, de preventiewerkers geven voorlichting  en gastlessen op scholen, maar verzorgen ook Moti-4 gesprekken om samen met de jongere uit te zoeken wat, hoeveel en waarom ze gebruiken. Als blijkt dat er meer nodig is dan vier preventiegesprekken verwijst preventie door naar behandeling.

Een mooie kruisbestuiving tussen preventie en behandeling  is de cursus: Help mijn kind kan niet zonder. Tijdens deze cursus bundelen de team leden ervaring en kennis om ouders met kinderen tussen de 12 en 23 jaar voor te lichten en advies te geven hoe om te gaan met problematisch alcohol drinken, of teveel drugs gebruiken, overmatig gokken/gamen.

Kortom een team waar ontzettend veel kennis en kunde aanwezig is van gedrag, middelen en middelen gebruik / misbruik. De gemeenschappelijk drager is dat alle leden van dit team geïnteresseerd zijn naar het verhaal dat de jongere te vertellen heeft. In deze fase van het leven kan er veel aan de hand zijn, jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit, middelen mis en gebruik kan hiervan een oorzaak of gevolg zijn.

Team Jeugd en Jongvolwassenen is een team waar even hard gelachen als gewerkt wordt, een gouden combinatie. Vooral om dat de uitwerking hiervan direct verband heeft op de preventie en behandelwerkzaamheden die het team uitvoert. De jongeren voelen zich gehoord en er is ruimte voor relativering. Want het is toch van onschatbare waarde als je op jonge leeftijd leert hoe om te gaan met het gebruik van middelen, hoe je gedrag kan veranderen en waar je kansen en grenzen liggen? Team Jeugd en Jongvolwassenen draagt er zorg voor! #FK