02 Tactus op de Noord-Veluwe

LOCATIE BURGTSTRAAT: AMBULANTE POLIKLINIEK

Tactus in Beeld #21 Jaargang 06 - 03 2020

Hoofdstuk 2 van 7

Bij Tactus op de Noord-Veluwe werken enthousiaste mensen in één team. Nikita van Taarling, Marloes Michiels en Bas Evers vertellen hierover.

Team Noord-Veluwe is gevestigd aan de Burgtstraat in Harderwijk. In deze ambulante polikliniek bieden we Dubbeldiagnose; Jeugd & Preventie; Medische zorg; Opiaatonderhoudsbehandeling; Verslavingsreclassering en Verslavingsbehandeling.
“Het team waarin we werken is flexibel en dynamisch”, vertelt Marloes. Ze werkt als psycholoog in Harderwijk. “De afgelopen jaren staan hier in het teken van ontwikkelen.” Vergroten van zichtbaarheid en vindbaarheid van Tactus is een van de zaken waar hard aan gewerkt wordt vanuit Harderwijk.

Regio Noord-Veluwe bestaat uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. “Een breed en interessant gebied”, zegt Nikita. Ze werkt als preventiewerker in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek. “We merken dat we steeds beter gevonden worden door netwerkpartners, ouders en jongeren”.

'Het team draagt bij aan het voorkomen en tijdig signaleren van verslavingsproblemen'

Preventie | Jeugd en Jongvolwassenen

Op de Noord-Veluwe werken drie preventiewerkers: Evelyne van Dijk, Nikita en Bas. Zij werken nauw samen met verschillende behandelaren, waaronder GZ-psycholoog Renate Dekker die zich richt op jeugd en jongvolwassenen.

Het Jeugd|Preventieteam draagt bij aan het voorkomen en tijdig signaleren van verslavingsproblemen. Kennis en inzicht zijn belangrijk als het gaat om voorkomen van problematisch middelengebruik, gamen of gokken. Wat is dit middel? Wat doet het? Wat zijn de risico’s? 
“Deze bewustwording helpt mensen bij het maken van keuzes”, vertelt Bas. “In een individueel traject of in een groepsaanbod worden mensen geïnformeerd en gemotiveerd tot gedragsverandering. We hebben een actieve samenwerking met onder meer gemeenten, scholen, verenigingen, (jeugd)zorginstellingen, politie, huisartsen, POH’s.” Het aanbod bestaat uit voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen, cursussen, beleidsadvisering, het verstrekken van informatiemateriaal en behandeling.

'Naasten worden zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken vanuit de visie dat de cliënt het niet alleen hoeft te doen'

Van intake tot behandeling

“In Harderwijk bieden wij zowel reguliere als forensische behandeling aan. Na verwijzing van de huisarts of een plaatsingsbrief vanuit justitie wordt een intake gepland, waarin wordt gekeken wat cliënt denkt dat hij/zij nodig heeft. Naasten worden zo veel mogelijk bij de behandeling betrokken vanuit de visie dat de cliënt het niet alleen hoeft te doen. Wij bieden daarom ook systeemtherapie aan”, zegt Marloes. 

“Cliënten starten na de intake (meestal) met een medische screening die wordt gedaan door onze verslavingsarts Gerald Wit. Hier wordt ook bepaald of iemand een ambulante of klinische detoxificatie zal doorlopen. Voor een ambulante detoxificatie wordt iemand gedurende een week gezien door onze verslavingsarts en verpleegkundigen Paula Adema en Jos van Raalte. Na de medische screening start de verslavingsbehandeling individueel of in de groep. Indien nodig zal hiernaast een extra psychologische behandeling ingezet worden. Gedurende de behandeling houden we het doel van de cliënt voor ogen en hebben we aandacht voor de afronding. Een goed afgeronde behandeling is een belangrijke aangelegenheid. Hier hebben wij dan ook met de cliënt veel aandacht voor. Bij zorgmijdende (potentiële) cliënten hebben we Noël van Leeuwen en Sanne Dijkgraaf in ons team, die outreachend te werk gaan en inzetten op toeleiding naar zorg.”

Zorgadministratie-collega’s Albertine Dammers, Monique de Jong en Jolanda Oenen ondersteunen op allerlei mogelijke gebieden en Sandra Fafianie is de locatiemanager. Omdat het team in aantal medewerkers vrij klein is, functioneert deze locatie als één team. “Dat is denk ik uniek aan onze locatie”, zegt Nikita enthousiast. #DN

Wij zijn goed te bereiken via PreventieJeugd-NoordVeluwe@tactus.nl