06 Refereerbijeenkomst Jeugdverslavingszorg

Tactus in Beeld #20 JAARGANG 05 ~ 12 2019

Hoofdstuk 6 van 9

Op 26 november verzorgde Tactus de Refereerbijeenkomst Jeugdverslavingszorg. 

Het doel van deze bijeenkomst was een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd.  

Middelengebruik is onderdeel van onze maatschappij. Alcohol en nicotine worden door volwassenen volop gebruikt. En ook cannabis is in Nederland voor volwassenen verkrijgbaar. Jongeren experimenteren met middelengebruik in hun groei naar volwassenheid. Enerzijds lijkt dit een geaccepteerd gegeven, anderzijds wordt steeds duidelijker dat middelengebruik op jonge leeftijd negatieve consequenties heeft voor de ontwikkeling.

Het programma zag er als volgt uit:
De eerste lezing werd gegeven door dr. Tim Kok. Hij vertelde over de combinatie trauma en verslaving bij jongeren en jongvolwassenen. Problematisch middelengebruik komt meestal niet alleen, door het gebruik van middelen kan een psychische aandoening ontstaan. Andersom is het ook zo dat jongeren die een psychische aandoening hebben vaak verslavende middelen gebruiken. Traumatische ervaringen en een posttraumatische stress stoornis (PTSS) vormen een risicofactor voor problematisch middelengebruik. Jongeren die als kind ernstige traumatische ervaringen hebben gehad hebben twee tot vier keer meer kans om in hun adolescentie een verslaving te ontwikkelen. 

Seeking Safety is een geïntegreerde behandeling die ingezet kan worden bij trauma en verslaving. De inhoud van Seeking Safety en toepassing in de praktijk werd toegelicht door behandelaar Lotte Bakker.

Na de pauze ging de aandacht, door preventiewerker Gijs van Houwelingen, naar het aan tijdig signaleren van middelenproblematiek en op tijd hulp bieden. Dit helpt om erger te voorkomen. Op interactieve wijze werd er kennis gedeeld over middelen, trends, risicogroepen en signalen.

Tot slot werd het eerste cohort onderzoek onder jongeren in de verslavingszorg gepresenteerd. Dit onderzoek ‘Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles’ werd in 2017 gehonoreerd door ZonMw. In deze studie onderzoekt PARC (Brijder onderzoek) in samenwerking met een groot aantal verslavingszorginstellingen het lange termijn beloop, van de adolescentie tot de jongvolwassenheid, van verslaving onder adolescenten. Jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd. Christina Moska, onderzoeker en promovenda, spreekt over de opzet van het onderzoek en voorlopige eerste resultaten. De resultaten van het onderzoek zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vroege herkenning van jongeren met een hoog risico op chronische verslavingsproblemen en aan het ontwikkelen van een meer op individuele jongeren toegesneden behandelaanbod in de verslavingszorg (gepersonaliseerde zorg).