01 Handreiking GHB-pilot

BEZIELING EN BEREIKBAARHEID: SAMEN WERKEN AAN EEN LEVEN ZONDER GHB

Tactus in Beeld #19 JAARGANG 05 ~ 09 2019

Hoofdstuk 1 van 9

Na de GHB-pilot is het zover: er is een handreiking “Bezieling en Bereikbaarheid: Samen werken aan een leven zonder GHB”. Geschreven met als doel om ook andere gemeenten met deze werkwijze te laten kennismaken.

Deze handreiking is maandag, 9 september aangeboden aan de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport, Paul Blokhuis. 

`De kracht van deze handreiking zit er in dat het in de praktijk is ontwikkeld en niet vanachter een bureau’, begint Bernie enthousiast. `Het gaat uit van een intensieve samenwerking waarbij een ieder uiterst gemotiveerd is, goed bereikbaar is en geen negen tot vijf mentaliteit heeft. Er wordt niet alleen ingestoken op gebruik maar op alle leefgebieden. Er komt voor iedere deelnemer een plan op maat. Om zo de kans op terugval zo klein mogelijk te maken.’

In Etten-Leur is de werkwijze in de praktijk ontwikkeld. Dit is op papier gezet en in Twenterand is ermee aan de slag gegaan. “Wij hebben enorm gefinetuned om er voor te zorgen dat er een goede blauwdruk ligt vol tips en adviezen voor andere gemeenten die ook te maken hebben met GHB-verslaafden. Om met deze aanpak aan de slag te gaan moet er politiek draagvlak zijn, want er moeten middelen beschikbaar zijn. Er moet vanuit de gemeente een projectleider worden aangesteld en daarnaast moet iemand uit de verslavingszorg hier uren voor krijgen. Ook moet de politie betrokken worden. Deze samenwerking is de basis van waaruit de aanpak werkt.”

De tips en adviezen variëren van het plaatsen van containers bij een vervuilde woning, met de voorwaarde dat familie de woning kan opruimen. De gemeente betaalt de container en de afvoerkosten. De kracht zit in het feit dat er snel gehandeld wordt en er ook direct resultaat zichtbaar is. Een andere tip is dat er meegedacht wordt met een cliënt om bijvoorbeeld zijn afspraak na te komen. Er kan ook gedacht worden aan reiskostenvergoeding zodat er geen belemmering is om ergens te komen. De handreiking staat er vol mee!

In het begin is het een grote investering, maar op de langere termijn kan het geld besparen. Mensen die nu verslaafd zijn (een uitkering ontvangen en overlast veroorzaken) zullen als ze clean zijn waarschijnlijk geen overlast meer geven. Daarnaast gaan ze aan het werk en betalen belasting. Er moet hier politiek draagvlak voor gevonden worden.

In Twenterand zijn tot nu toe twintig mensen geholpen met deze aanpak. Twee mensen zijn succesvol uitgestroomd. De rest zit nog in het traject, maar ook hier is er sprake van een goede vooruitgang bij veel mensen.

Van de aanmeldingen is een derde tot de helft binnengekomen via de politie. Als de politie bij een controle vaststelde dat iemand GHB had gebruikt of in bezit had, kreeg die persoon het aanbod om aan deze pilot mee te gaan doen. Niet iedereen hapte direct toe. Soms waren er meerdere contacten met de politie voor nodig om iemand over de streep te trekken. Als iemand werd aangehouden en dit aanbod aanpakte, werd er gelijk contact met Bernie gelegd en werd er in ieder geval een afspraak gemaakt. Soms was het gelijk boter bij de vis en ging Bernie er direct heen. Dit is één van de redenen waarom deze aanpak werkt.

“Nu de handreiking is uitgereikt aan Paul Blokhuis is deze werkwijze geen pilot meer, maar wordt het een netwerkoverleg waarbij de cliënt actief betrokken wordt, nog meer dan nu al het geval is geweest. Het snel handelen blijft bestaan, “ aldus Bernie.

 “Om deze verslaving te doorbreken hoefde ik maar één ding te veranderen. Alles.”

(Prachtige quote van een van de personen die via de aanpak in Twenterand is geholpen en waar het nu erg goed mee gaat)

Bernie zal zich met dezelfde bezieling blijven inzetten voor zijn cliënten. Daarnaast zal hij zich de komende tijd ook inzetten voor de Zomersessie: een bijeenkomst om gemeenten, verslavingszorgmedewerkers, politie en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met deze GHB-aanpak. #MH