02 Kwaliteit van leven en middelengebruik

IN DE FORENSISCHE ZORG

Tactus in Beeld #18 JAARGANG 05 ~ 06 2019

Hoofdstuk 2 van 9

Middelengebruik in de forensische GGZ is een gevoelig onderwerp. Middelen gebruiken mag niet maar veel cliënten verlangen wel naar middelen. Zeker wanneer iemand verslaafd is, heeft middelenbeleid en bejegening invloed op de kwaliteit van leven.

Straffen heeft volgens behandelaren weinig zin en sommige cliënten willen een volledig drugsvrije kliniek, terwijl andere vinden dat cannabisgebruik soms wel kan. Het is bovendien een heikele kwestie omdat de forensische zorg momenteel onder een vergrootglas ligt.

Tactus Verslavingszorg is partner in een door Kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg (KFZ) gefinancierd project dat het spanningsveld onderzoekt tussen het beleid rondom middelengebruik enerzijds en het verbeteren van de kwaliteit van leven in de forensische GGZ anderzijds. In dit project kijken we daarvoor naar enkele aanbevelingen uit een studie naar kwaliteit van leven (Schel e.a. 2017). Zo is het niet verstandig, zegt deze studie, om de nadruk te leggen op straffen, wel om de nadruk te leggen op het belonen van abstinentie. Maatwerk is een andere aanbeveling; niet totaal verbieden, maar kijken naar individuele behoeften en mogelijkheden, rekening houdend met de risico’s.

Sommige kwesties zullen onoplosbaar blijken in andere kwesties zit waarschijnlijk meer lucht.

Samen met de partners brengen we thema’s rondom dit onderwerp in kaart. We zullen situatie- of casusbeschrijvingen maken die behulpzaam zijn bij het bespreken van dit spanningsveld én bij het vinden van een werkbare aanpak.

Onderdeel van het project is het opstellen van een advies op afdelingsniveau en kliniekniveau: hoe kunnen we de stoornis in het middelengebruik behandelen én de kwaliteit van leven verbeteren? Het uiteindelijke ‘product’ van dit project is een handelingsprotocol waarmee de werkvloer in veelvoorkomende gevallen uit de voeten kan.

Tactus verzorgt de coördinatie van dit project, het IVO onderzoekt de dilemma’s en leidt een Community of Practice waarin de projectpartners hun kennis en ervaring bundelen om te komen tot een advies en handelingsprotocol.

Dit project is een samenwerking van Tactus met Transfore, Van Mesdagkliniek, Novadic-Kentron, NISPA en Het Zwarte Gat. #JO