01 'Je staat er niet alleen voor'

STEUN VAN LOTGENOTEN ALS AANVULLING OP BEHANDELING BIJ TACTUS

Tactus in Beeld #18 JAARGANG 05 ~ 06 2019

Hoofdstuk 1 van 9

Ons motto ‘omdat het ons samen wel lukt’ omvat meer dan het contact tussen cliënt en behandelaar.

Naast de behandeling bij Tactus kunnen cliënten (en hun naasten) terecht bij Intact Herstel en Zelfhulp en ervaren dat zij er niet alleen voor staan.

Intact is een team van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen dat hulp en ondersteuning biedt wanneer de cliënt door een verslaving in de problemen is gekomen of wanneer de naaste van iemand met een verslaving hulp of ondersteuning nodig heeft. In de groep kunnen zij hun zorgen en ervaringen delen met lotgenoten, zodat ze sterker worden en ‘het wiel niet zelf uit hoeven te vinden’.

Hoe biedt Intact hulp?
Naast individuele begeleiding, waarbij in een gesprek met een ervaringsdeskundige over herstel gepraat kan worden, biedt Intact herstelcursussen aan. Herstel komt overeen met revalidatie, grip krijgen op kwetsbaarheden en zoeken naar mogelijkheden en talenten, zodat het leven zinvol wordt!

Zo leer je in de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ jezelf te helpen enhoe in je eigen kracht te komen’, zoals ze dat zeggen bij Intact. Herstellen doe je zelf, maar niet alleen. De cursus helpt bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen.

InTact doet nog meer

De cursus ‘Werken met eigen ervaring’ is een oriënterende cursus voor mensen die op zoek zijn naar manieren om hun eigen ervaringen in te zetten om anderen te ondersteunen als vrijwilliger. De cursus kan een eerste stap zijn in de ontwikkeling van vrijwilliger naar ervaringsdeskundige.

Naast deze herstelcursussen heeft Intact lotgenotengroepen. Deelnemen aan een lotgenotengroep betekent in een veilige setting je zorgen, behoeften en problemen kunnen bespreken. Maar ook de zonnige kant van het leven deel je in deze groep met elkaar. Denk aan de groep voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld: In je kracht. Of de groep voor jongeren in de leeftijd van 16 - 28 jaar: DJ MIK [De Jonge Mensen In Kracht]. Deze groep is bedoeld voor zowel jongeren met verslavingsproblematiek als voor jongeren die naaste zijn van iemand met een verslaving. Kracht langs de lijn, is een interactieve training voor naasten van verslaafden. In vijf bijeenkomsten wordt gewerkt met de thema’s: verslaafd denken en doen; positief egoïsme; helpen door niets te doen.

Kees: "Bij Tactus krijg je steun van mensen met een verslavingsverleden, dat spreekt me erg aan"

Een paar keer per jaar organiseert Intact weekendseminars; iedere keer met een ander thema. Je hebt dan een weekend om aan jezelf te werken of aan te sterken. Voor deze weekenden wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Het actuele aanbod vind je op de www.intactherstelzelfhulp.nl. Ook vind je hier de Intact locaties verspreid over ons werkgebied. 

Wil je regelmatig op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen bij Intact? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via info@intactzelfhulp.nl  Intact is ook te vinden op facebook Intact biedt 24/7 een luisterend oor via 088 382 28 80. #DN