07 Does it suit or not?

UT-STUDENTE FEMKE VAN STRATUM ONDERZOCHT NUT VAN GEBRUIK SHELTERSUIT

Tactus in Beeld #18 JAARGANG 05 ~ 06 2019

Hoofdstuk 7 van 9

De Sheltersuit maakt verschil

UT-studente Femke van Stratum heeft voor haar masterstudies Psychologie en Communicatiewetenschappen onderzoek gedaan naar de impact van de Sheltersuit, zowel voor degene die dakloos is en gebruik maakt van de Sheltersuit als voor de instelling die deze uitdeelt. Tactus heeft actief meegewerkt aan dit onderzoek omdat een deel van onze cliënten dakloos is en wij zelf ook gebruik maken van de suit voor sommige cliënten.

Het Twentse project Sheltersuit is de afgelopen jaren steeds bekender geworden. Het idee ontstond om een bijzonder pak te maken dat een combinatie van een warme jas en slaapzak is. De pakken worden  uitgedeeld waar er behoefte aan is. Aan daklozen in Nederland maar ook elders, b.v. aan vluchtelingen op Lesbos.

Sheltersuit werd in 2014 opgericht om daklozen te helpen door hen bescherming te bieden. Wie op straat slaapt, omdat er geen andere optie is (of omdat men dat zelf wil) zeker in de winter, staat bloot aan grote risico's. De beschermende jas annex slaapzak biedt dan bescherming tegen de kou.

De centrale vragen in de onderzoeken waren 'Hoe ervaren daklozen de Sheltersuit?' en 'Wat is het effect van de Sheltersuit op de relatie tussen daklozen en hulpverleners?'.

Femke heeft voor haar onderzoek diverse medewerkers van Tactus gesproken van locaties waar men te maken heeft met mensen die dakloos en verslaafd zijn, zoals de Ripperdastraat in Enschede en de Polstraat in Deventer. Via hen is ze ook in contact gekomen met enkele gebruikers van de Sheltersuit. Dit heeft hele nuttige en praktische informatie opgeleverd zowel voor Sheltersuit zelf, over aanpassingen die het pak kunnen verbeteren, maar ook hoe het ingezet kan worden in het contact tussen de instelling die de suit uitdeelt en de dakloze.

"Tactus vindt het belangrijk dat mensen die om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van de nachtopvang, toch warmte en waardigheid krijgen”

Naar aanleiding van haar onderzoek verscheen een artikel met een interview in Tubantia en De Stentor. Hierin lees je meer over het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen. #JO

Sheltersuit gebruiker:
“De suit is als je tweede huid. Hij is gemaakt van tentdoek. Dus het is alsof je in je eigen jas op vakantie bent”