04 Spreekuur huiselijk geweld

DOELGERICHTE LANDELIJKE AANPAK VAN DE PROBLEMATIEK

Tactus in Beeld #18 JAARGANG 05 ~ 06 2019

Hoofdstuk 4 van 9

Het is even zoeken in haar agenda, maar we vinden toch een gaatje als we elkaar bij toeval treffen op kantoor. Mijn collega Inge Gruijters werkt al geruime tijd als reclasseringswerker en is naast toezichthouder ook trainer gedragsinterventies. 

Bijna twee jaar geleden kwam het “huiselijk geweld spreekuur” op haar pad. Ze heeft affiniteit met huiselijk geweld, omdat ze het leuk vindt om de dilemma’s die binnen relaties spelen, de onderlinge ontwikkeling en de veelal moeizame communicatie binnen relaties te onderzoeken. Het is boeiend te werken met meerdere partijen.

Reclassering Nederland (RN) is gestart met het “huiselijk geweld spreekuur” om de problematiek doelgerichter aan te pakken en inmiddels is er een rooster waarin wij bij toerbeurt werken. Voorheen kwamen dergelijke zaken binnen bij de reclassering via de vroeghulp.

Omdat veel cliënten geen justitiële achtergrond hebben en er direct inzet van hulpverlening nodig is, om erger te voorkomen, is dit spreekuur opgezet. In veel gevallen is het niet nodig de zaak voor de rechter te laten komen en kan het met een voorwaardelijk sepot worden afgedaan door het OM. Door de snelle inzet van reclassering en hulpverlening kan herhaling worden voorkomen en gewerkt worden aan herstel.

Tegenwoordig is het niet mogelijk om een aangifte weer in te trekken en hoeft het slachtoffer zelf geen aangifte te doen, maar kan iemand uit de omgeving dit doen.

'Huiselijk geweld vraagt acute inzet van zorg die nu niet door Tactus geboden wordt'

Veilig Thuis (VT) is doorgaans de eerste partij die, binnen 24 uur na de aanhouding door de politie, betrokken is. VT regisseert de eerste acute hulp, zodat het huiselijk geweld stopt. Bij een huisverbod, opgelegd door de burgemeester, bijvoorbeeld het organiseren van onderdak. De forensische poli van de Boog GGNet  kan worden ingeschakeld. Zij hebben binnen tien dagen het eerste contact om een inschatting te maken van wat nodig is. Zij bieden onder andere agressietraining, persoonlijkheidsonderzoek en relatietherapie. De Boog heeft een contract met VT, onder voorwaarde dat er binnen tien dagen een intakegesprek plaatsvindt. Huiselijk geweld vraagt acute inzet van zorg die nu niet door Tactus geboden wordt.

De reclassering krijgt de opdracht om een afdoeningsadvies uit te brengen aan het OM, waardoor de dader door de reclassering uitgenodigd wordt op het  “huiselijk geweld spreekuur”. Het afdoeningsadvies moet binnen twee weken bekeken worden door het OM, waardoor er al snel gestart kan worden met een reclasseringstoezicht.

De reclassering kijkt welk kader er geïndiceerd is. Kan het een voorwaardelijk sepot worden (bij een relatief kleine zaak) of moet het toch voor de rechter komen (in zwaardere gevallen of als iemand niet meewerkt).

Sinds kort is een OTT (Onder Tijdelijk Toezicht) mogelijk, zodat de tussenliggende tijd tot aan de zitting benut wordt. Hiervoor is het nodig dat de cliënt meewerkt en zijn aandeel/schuld bekent. Veelal ligt de waarheid bij een escalatie ergens in het midden.

In de relatie zijn beiden verantwoordelijk voor het eigen gedrag binnen het huiselijk geweld.

'In alle gevallen wordt, volgens Tactus protocol,  de kind-check gedaan'

Inge schat de mate van het risico op herhaling van geweld en de ernst van geweld in. Dit is een andere rol dan die VT heeft, die regiehouder is. De daders ervaren de rol van VT vaak als een partij die zich meer voor de slachtoffers inzet dan voor de dader. Inge hoort van daders terug dat ze het fijn vinden dat er ook naar hen geluisterd wordt en ze hun verhaal kwijt kunnen ondanks dat ze al met meerdere mensen gesproken hebben. Deze aandacht neemt veel weerstand weg en vergroot bij de daders de bereidheid om mee te werken. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van middelengebruik bij de cliënt. De reclassering is er voor de veiligheid en zo kan het ook zijn dat de dader niet blij is met het advies van de reclassering.

Op de vraag of Inge anders is gaan denken over huiselijk geweld vertelt ze dat door te werken met deze doelgroep er meer begrip is ontstaan voor dergelijke problematiek. Volgens haar bestond er altijd al huiselijk geweld, maar zijn er meer aangiftes omdat het maatschappelijk minder geaccepteerd wordt. Binnen andere culturen merkt ze  dat er minder over gesproken wordt en dat is jammer, omdat praten van belang is om het te laten stoppen.

Op de vraag of we iets belangrijks nog niet besproken hebben geeft Inge aan dat in alle gevallen, volgens Tactus protocol, de kind-check gedaan wordt. #IK