06 Vooruitblik

Tactus onderzoekt WeCo jaargang 02 ~ 07 2019

Hoofdstuk 6 van 6

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en voornemens voor de komende jaren? Graag blikken we hier op vooruit. 

Tactus wil zich de komende jaren op de vier primaire, doorlopende onderzoekslijnen blijven onderscheiden: Verslaving en LVB (licht verstandelijke beperking), Verslaving en trauma, Technologische ontwikkelingen | eHealth en Forensische verslavingszorg. Daarnaast wil Tactus ook sterk inzetten op data-analyse en evaluatie van de ROM resultaten.

Voor 2019 heeft de wetenschappelijke commissie de volgende doelstellingen:

  • De onderzoeken van de opleidelingen laten aansluiten bij de primaire onderzoekslijnen.
  • Zorgen voor betere opvolging van de goedgekeurde onderzoeken: monitoring voortgang en uitkomst, terugkoppeling naar de werkvloer.
  • Meer zichtbaar worden in de organisatie door langs te gaan bij de vakgroepen; deelname aan de WeCo vanuit de vakgoepen verder stimuleren.
  • Referaat op intranet stimuleren.
  • Secretariële ondersteuning realiseren.
  • Een vastgestelde begroting voor de activiteiten van de WeCo.