04 Stand van zaken

Tactus onderzoekt WeCo jaargang 02 ~ 07 2019

Hoofdstuk 4 van 6

Goedgekeurde en deels afgeronde onderzoeken

Naast de goedgekeurde onderzoeken keurt de WeCo jaarlijks ongeveer vijf onderzoeksvoorstellen af, veelal omdat het thema onvoldoende aansluit bij de primaire onderzoekslijnen en/of speerpunten van Tactus.