02 Inleiding

Tactus onderzoekt WeCo jaargang 02 ~ 07 2019

Hoofdstuk 2 van 6

Tactus hecht als professionele organisatie veel waarde aan het leveren van zorg en preventie van hoge kwaliteit. 

Het effectief terugkoppelen van onderzoekresultaten naar de praktijk en van de ervaringen uit de praktijk naar de wetenschap (evidence based werken) zijn hierbij de basis.

Tactus heeft de ambitie om zorg, onderzoek en ontwikkeling én het opleiden van professionals van de toekomst dichter bij elkaar te brengen. Dat betekent dat onderzoek steeds meer gekoppeld wordt aan de zorgpaden/programma’s en de vier primaire onderzoekslijnen. Het is de bedoeling dat opleidelingen hun onderzoek zoveel mogelijk binnen deze lijnen gaan uitvoeren.

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) is een overlegorgaan dat een centrale rol speelt bij het toetsen, initiëren en bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen Tactus. De WeCo heeft als missie het onderzoeksklimaat bij Tactus te borgen, kennis uit onderzoek te bundelen en terug te brengen naar de praktijk. Daarnaast wil de WeCo de focus houden op de primaire onderzoekslijnen, waarbij tevens ruimte is voor eigen initiatief van professionals.

Belangrijke onderzoekspartners zijn het Nijmegen Institute of Scientist Practitioners in Addiction (NISPA) en de Universiteit Twente. Tevens vindt veel onderzoek plaats in het kader van één van de specialistische opleidingen, zoals de opleiding tot klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist. Begeleiding van dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de opleidingsinstituten.

Taken WeCo

 • Initieert onderzoek naar aanleiding van vragen en behoeften uit de praktijk;
 • Bevordert het participeren in onderzoek en wetenschappelijke activiteiten van Tactus-medewerkers;
 • Bepaalt de prioriteit van onderzoek binnen Tactus;
 • Ondersteunt bij het verwerven van onderzoeksgelden;
 • Beoordeelt onderzoeksvoorstellen;
 • Publiceert en reviewed wetenschappelijke artikelen;
 • Houdt een register bij van onderzoek waar Tactus bij betrokken is;
 • Ondersteunt en monitort de voortgang van intern onderzoek;
 • Realiseert goede externe contacten in het kader van wetenschappelijk onderzoek;
 • Is aanspreekpunt voor externen m.b.t. wetenschappelijk onderzoek;
 • Monitort wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van verslavingszorg;
 • Begeleid opleidelingen, promovendi en studenten.

De WeCo vergadert vijf keer per jaar. Tussendoor heeft de WeCo emailcontact via wetenschappelijkecommissie@tactus.nl. Beoordeling van onderzoeksvoorstellen wordt via email afgehandeld, waarbij twee WeCo leden het voorstel beoordelen en bepalen of het onderzoek wordt goedgekeurd.

Leden WeCo 2017-2018

 • Hein de Haan | geneesheer-directeur, PhD
 • Hans Keizer | manager Ontwikkeling & Advies
 • Elke ter Huurne | senior onderzoeker, PhD
 • Martine Fledderus | beleidsmedewerker zorgontwikkeling, PhD
 • Joanneke van der Nagel | psychiater/opleider psychiatrie, PhD
 • Marielle Brenninkmeijer | verpleegkundig specialist
 • Marloes Postel | senior onderzoeker, PhD