01 Voorwoord

Tactus onderzoekt WeCo jaargang 02 ~ 07 2019

Hoofdstuk 1 van 6

We presenteren u hierbij ons tweede jaarbericht en zijn blij dat ondanks alle productiedruk en personeel tekort het toch is gelukt om wetenschappelijk onderzoek op niveau te blijven uitvoeren.

Ook afgelopen jaren verschenen er weer mooie artikelen, presentaties en theses van Tactus medewerkers. Uiteraard zijn we erg blij dat ons Centrum Verslaving & LVB het keurmerk voor topklinische GGZ heeft gekregen. De regionale samenwerking met de UT wordt, ondermeer doordat twee van onze WeCo-leden (Joanneke en Marloes) daar een aanstelling hebben, steeds hechter. Daarnaast werken we intensief samen met externe instellingen, zoals NISPA en Verslavingskunde Nederland. We hebben, met verschillende samenwerkingspartners een aantal onderzoekssubsidies weten binnen te halen onder andere van K(waliteit)F(orensische)Z(org) en Vouchers for Pioneers in Health Care. Met het steviger vaststellen van onze vier onderzoekslijnen hebben we het idee dat we een goede basis voor de komende jaren hebben weten te maken.

In dit jaarbericht vindt u het overzicht van de onderzoeksactiviteiten binnen Tactus en de werkzaamheden van de WeCo van de afgelopen twee jaren. We hopen dat het weer een stimulans zal zijn voor het ondersteunen, meewerken en starten van (nieuw) onderzoek binnen onze instelling.

Hein de Haan
voorzitter