08 Team in Beeld

TEAM JUSTACT APELDOORN

Tactus in Beeld #17 JAARGANG 05 ~ 03 2019

Hoofdstuk 8 van 9

Op 28 januari van dit jaar zijn ze verhuisd naar het nieuwe pand aan de Linie in Apeldoorn, het team van JusTact Apeldoorn en Zutphen.

Ik spreek met Lieke Oude Vrielink, basispsycholoog; José Jansen van de zorgadministratie; Anouk van der Wal, maatschappelijk werker en Claudia Haak, manager JusTact. Behalve deze vier vrouwen bestaat het team uit nóg 10 medewerkers.

SterkIk vraag de aanwezigen iets over het team te vertellen. Ze hoeven niet lang na te denken: “Het team is heel leuk, het is een sterk team en we hebben ook veel lol. Maar we zijn ook kritisch, spreken elkaar aan. Het is een professioneel team” Anouk vertelt hoezeer ze onder de indruk is van de kennis en ervaring binnen het team. José vult aan dat in het MDO alles wordt gedeeld onderling, alle deelnemers denken mee en men helpt elkaar. Het is een gezellig en hardwerkend team. Claudia zegt: “zet er maar in dat ik heel trots ben op dit (JusTact) Team!"

Doelgroep
De populatie die door JusTact wordt behandeld is heel divers. De cliënten hebben complexe problemen en vaak al veel behandelingen achter de rug. Wat ze gemeen hebben is de forensische problematiek en middelenproblematiek. De doelgroep beslaat verder het hele spectrum van werkenden tot daklozen of directer gezegd “van buurman tot Omnizorg”. Op dit moment lopen er zo’n 120 cliëntentrajecten bij JusTact in Apeldoorn en Zutphen.

Behandeling
Doel van de behandeling bij JusTact is terugdringing van recidive en zorgen voor een veiligere maatschappij. Altijd begint de behandeling met een delictanalyse, onderzoek naar het verband tussen middelengebruik en delictgedrag. Het afgelopen jaar is er veel ontwikkeld, naast de volle caseload is daar tijd voor genomen. Behandelingen die worden gegeven bij JusTact zijn bijvoorbeeld schematherapie en agressieregulatie. Andere therapievormen zijn EMDR, emotieregulatie, verslavingsbehandelingen en een ADHD-groep. Er wordt nu onderzocht welke behandelingen nog meer in groepsverband gegeven kunnen worden. De behandeling is holistisch, dat wil zeggen dat er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de losse onderdelen.

Vanuit het JusTact team wordt ook outreachend gewerkt door de maatschappelijk werkers. Ze komen bij mensen thuis, in beschermde woonvormen, in de PI en bij diverse klinieken. Ze zorgen voor de randvoorwaarden, als die op orde zijn kunnen de cliënten beter in behandeling.

Er wordt veel samengewerkt met ketenpartners als ZorgPlus, Philadelphia en IJsselzorg. Zij doen bijvoorbeeld  de woonbegeleiding van cliënten van JusTact. Ook  is er een hele goede, nauwe samenwerking met Tactus Reclassering Zutphen. De korte lijnen tussen JusTact en de reclassering geven duidelijkheid voor de cliënt. In het nieuwe pand zitten ze gezamenlijk in een gang. “Erg prettig voor de samenwerking”, aldus Lieke.

'Een dijk van een team, gedreven en met heel veel expertise!'

Wie werken er
Claudia Haak en Tiemenna Oosterhof zijn de duale managers van JusTact. John Katabalubun, Sylvia Ilbrink en Tiemenna werken al langer bij JusTact, de rest van de medewerkers is relatief nieuw binnen het team. Er werken in totaal 14 mensen, waaronder basis-psychologen, GZ-psychologen, maatschappelijk werkers, een manager, medewerker Zorgadministratie, klinisch psycholoog, psychiater en een psychomotorisch therapeut. De medewerkers werken ook in Zutphen, drie dagen in de week zijn daar medewerkers van JustTact aanwezig. De agenda’s van de behandelaren zitten vol, vandaar dat er onlangs door Claudia drie vacatures zijn opgesteld.

Zorgadministratie
De geïnterviewden benadrukken allen het belang van een goede Zorgadministratie. José is bescheiden maar vertelt graag over haar werk: “Ik zit ook bij de MDO’s, dat vind ik interessant en leerzaam. Ik moet er notuleren en de acties opvolgen die eruit voortkomen. Het werk is best complex, onder andere door de diverse financieringsvormen. Ik werk graag in dit team.”

Kwaliteit
Vanuit het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is er een kwaliteitsnetwerk ontstaan om de kwaliteit van zorg te verhogen, gedragen door professionals waarbij leren en inspireren van elkaar voorop staan. JusTact Apeldoorn opende in dat kader maandag 4 maart  haar deuren voor collega instellingen. Meerdere cliënten van JusTact hebben enthousiast meegewerkt.

Als ik vraag naar nog een laatste opmerking over het team zeggen ze: “Het is een dijk van een team, gedreven en met heel veel expertise!” In zo’n team zou iedereen wel willen werken toch?:-) #AvL

Het team: Francine van der Velde (psychiater) Tiemenna Oosterhof (klinisch psycholoog, duaal partner) Anouk van der Wal (maatschappelijk werker) John Katabalubun (maatschappelijk werker) Jane Kluin, Jolien Drenth, Betty Spronk en Nora Gerritsen (GZ-psychologen) Barry Reijs (PMT ‘ er) Thirza Bevaart en Lieke Oude Vrielink (psychologen) Sylvia Ilbrink (systeemtherapeut) Jose Jansen (Zorgadministratie) Claudia Haak (manager)