07 Waar ben jij mee bezig?

BEPPIE TEN BROEKE VERTELT OVER TALK 'N JOY

Tactus in Beeld #17 JAARGANG 05 ~ 03 2019

Hoofdstuk 7 van 9

We gingen het nieuwe jaar in met veel energie en plezier. De afgelopen maanden is er veel gebeurd binnen Tactus. Zo zijn de locaties in Apeldoorn verhuisd naar de mooie locatie Linie. Daarnaast heeft collega Neomi van Duijvenbode een internationale award gewonnen en is Ilse Luteijn genomineerd voor de Anton Došen Scriptieprijs 2019. En er wordt inmiddels gewerkt aan de komende Talk ’n Joy week:

Beppie, waar ben je mee bezig?

Aan de Raiffeisenstraat 75 te Enschede zit een aantal gedreven preventiewerkers. Een van de preventiewerkers is Beppie ten Broeke. Ze houdt zich bezig met Talk ’n Joy, het aanbod voor kinderen van ouders die een verslavingsprobleem hebben (gehad). Op het moment dat we haar spreken, is ze bezig met de voorbereidingen van de aankomende Talk ’n Joy week en een onlangs Tactusbreed opgezette projectgroep om de Talk ‘n Joy week meer body te geven.

Het is voor jongeren goed om te praten, maar ook af en toe wat afleiding te hebben. Dat kan bij Talk ’n Joy. Hier wisselen serieuze gesprekken en leuke activiteiten elkaar af. De kinderen en jongeren leren vaardigheden, bijvoorbeeld omgaan met emoties en het genieten van kleine dingen, om sterker in het leven te staan. Naast groepen waar informatieve bijeenkomsten en leuke dagen voor worden georganiseerd is er jaarlijks een Talk ’n Joy week voor de kinderen.

Kinderen van ouders die een verslaving hebben (gehad) gaan dit jaar van 27 juli tot en met 2 augustus een week weg naar de Wolfskuil in Ommen. De kinderen worden tijdens deze week verdeeld in twee groepen: 8 tot 12 jaar en 12 plus. De groepen hebben aparte programma’s en worden de hele week begeleid door Tactus collega’s (waaronder Beppie) en geselecteerde vrijwilligers. “De programma’s zijn duidelijk en zorgen voor structuur, wat erg fijn is voor kinderen” vertelt Beppie. “Bovendien worden de kinderen ook betrokken bij het plannen ervan”.

Programma

Elke dag komt een ander thema aan de orde zoals eigenwaarde, humor en vaardigheden. In een dagelijks terugkerend talkblok komt bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige spreken, wordt er informatie gegeven, leerzame spellen gespeeld en natuurlijk gepraat met elkaar. “Het doel hiervan is om de veerkracht van de kinderen te vergroten. Onderlegger voor deze activiteiten is positieve psychologie” legt Beppie uit. “Uiteraard is er ook ruimte voor plezier. Er is bijvoorbeeld veel tijd voor buitenactiviteiten en gaan we met de kinderen er op uit, zoals een vlot bouwen en dagje naar Avonturenpark Hellendoorn. Ook gaan we met de oudsten naar een restaurant, omdat veel kinderen dat nog nooit hebben meegemaakt”.

Waarom zouden de kinderen mee gaan? Naast dat de kinderen veel informatie kunnen krijgen, zorgt de Talk ’n Joy week kan ervoor dat ze hun thuissituatie  los kunnen laten, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. “Het lotgenotencontact is ook belangrijk. Door met elkaar om te gaan, steunen en leren ze van elkaar. En dat is mooi om te zien. Mijn collega’s en ik halen daar motivatie en inspiratie vandaan.” De motivatie is terug te zien in de voorbereiding van het KVO team: “In het KVO team van Twente zijn we de aanjager voor de organisatie van de Talk ‘n Joy week. Het KVO team uit Twente is bezig met het invullen van het programma, er voor zorgen dat kinderen zich aanmelden.” Kinderen uit alle regio’s kunnen aangemeld worden.

Projectgroep

En dat is waar wij nu druk mee bezig zijn. Onlangs hebben we een projectgroep geformeerd om de Talk ‘n Joy week meer op de kaart te zetten. We zijn bezig met een plan voor sponsorwerving, zodat we financiële steun kunnen krijgen van andere partijen, zoals het bedrijfsleven, goede doelen en dergelijke”. Naast sponsorwerving zoeken ze naar ambassadeurs voor de week. “Als hoofddoel hebben we onder andere dat elke regio van Tactus een soortgelijke week kan aanbieden voor deze kinderen”.

Er wordt hard aan de weg getimmerd door Beppie en haar collega’s. Uiteindelijk doen ze het voor de kinderen: “Je doet het voor wat het de kinderen oplevert, hoe zij de week ervaren en wat ze ervan meenemen.” Beppie vertelt over een huisbezoek aan een deelnemer die mee ging: “Ik kwam op haar kamer en ze had er bijna niks staan. Prominent stonden een tweetal boekjes en groepsfoto’s van de Talk ’n Joy Week. Wanneer het niet goed ging en ze verdrietig was, keek ze daarin en dat pepte haar op.” #TdJ