06 Koers & Kansen

KORTGESTRAFTEN ZONDER BLAUWE VUILNISZAK DE BAJES UIT!

Tactus in Beeld #17 JAARGANG 05 ~ 03 2019

Hoofdstuk 6 van 9

Samen met mijn collega’s Marloes Peters en Martin Sulman (RN) ben ik vol enthousiasme begonnen aan de uitvoering van ons projectplan. Voor ons een hele nieuwe rol, als projectleiders, maar we doen vele ontdekkingen!

Op 26 juni 2018 heeft Koers & Kansen akkoord gegeven voor het opzetten en uitvoeren van het project “Niemand zonder plan de deur uit”. Dit is een initiatief vanuit Tactus Reclassering, om gedetineerde burgers uit Zutphen en Lochem zo goed mogelijk terug te laten keren in de maatschappij.

Wij zijn het project gestart in Zutphen en Zwolle in samenwerking met Reclassering Nederland. Vervolgens is afgestemd om dit regionaal verder uit te werken vanwege de verschillen in uitvoering bij gemeentes en gevangenis.

Ons project focust zich specifiek op mensen die tot zes maanden vastzitten en uitstromen in de regio’s Zutphen-Lochem. Kortgestraften zitten vaak niet lang genoeg in detentie om voldoende aandacht te krijgen van professionals. Detentieschade op het gebied van werk, gezin, financiën en behandelingen komen vaak voor. Gedetineerden blijven natuurlijk gewoon burgers, ook al gaan ze in detentie. Daarom hebben ze ook nog steeds te maken met alle ‘normale’ instanties, zoals de gemeente. De samenwerking tussen de gemeente en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) loopt niet altijd van een leien dakje, merken wij als projectleiders.

Ons doel is een werkwijze ontwikkelen waarin kortgestraften ook na afloop van een detentie blijvend zorg en begeleiding kunnen ontvangen en waar nodig de reeds ingezette zorg voortzetten tijdens detentie. Het vergt veel van de huidige partijen; zorginstellingen zetten cliënten on hold op het moment dat ze gedetineerd zijn en dat zal anders moeten. De PI’s zullen steeds meer hun deuren open moeten zetten om de brug van binnen naar buiten te kunnen realiseren.

De gemeente zal moeten kijken waar ze in moeten investeren, om de kans op recidive te verkleinen. Uiteindelijk zal er een terugwinmodel ontstaan, door verminderde overlast, minder politie-inzet en minder detentie-periodes. Tevens zullen de zorgwekkende zorgmijders nog beter gemonitord kunnen worden.

'Ook na detentie horen kortgestraften blijvende zorg en begeleiding te ontvangen'

Wij hebben onderzoek gedaan naar de taken en verantwoordelijkheden, zoals die lagen voor de start van het project, bij de verschillende betrokken instanties. Vervolgens willen we onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een samenwerking waarin de zorg voor de gedetineerde  burger beter ingebed raakt.

Wij zijn op casusniveau gestart, zodat ons plan zich kan blijven ontwikkelen gedurende het project. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan, in een casus waarin we vooralsnog hoofdzakelijk problemen waarnemen, waarbij de financiële stroom van de diverse betrokken partijen een grote rol speelt. Verder zien wij ook de bereidheid van alle betrokkenen om mee te denken aan het vinden van een goede oplossing. Wij zien bewegingen waarbij we samen mogelijkheden creëren om organisaties en zorg in de PI hun werk te laten doen maar ook de beweging vanuit de PI naar buiten toe.

Wij hopen elkaar tegen te komen in het werkveld, waar we buiten de gebaande paden denken en opereren en ons niet bij voorbaat laten leiden door geldstromen. Waar wij zoeken naar de verbinding.

Wij staan open voor suggesties, tips en vragen, dus mail naar: koers&kansen.zutphen@svg.reclassering.nl #IK