02 Huiselijk geweld...

EEN PROBLEEM WAAR OOK TACTUS DE OGEN NIET VOOR SLUIT

Tactus in Beeld #17 JAARGANG 05 ~ 03 2019

Hoofdstuk 2 van 9

Ruim 100.000 kinderen tot en met 17 jaar zijn jaarlijks thuis het slachtoffer van geweld.

Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie toont dat aan. Ook zijn in de afgelopen vijf jaar bijna 750.000 mensen boven de 18 jaar ten minste één keer geconfronteerd is met huiselijk geweld. 

Huiselijk geweld en mishandeling van kinderen komt ook voor bij onze cliënten. Wat doe je als je huiselijk geweld vermoedt? Melden, of nog even aanzien? Sinds december 2018 heeft Tactus twaalf door LVAK gecertificeerde interne aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling & Huiselijk Geweld. Je kunt bij hen terecht met je vragen en twijfels.

Waarom heeft Tactus gekozen voor aandachtsfunctionarissen HG&KM (Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)? We vroegen het aan Eva Wieske, beleidsmedewerker Zorgontwikkeling.

Eva: “Het doorlopen van de bij wet verplichte kindcheck en meldcode gebeurt nog niet structureel genoeg. Dit bleek uit intern onderzoek op verzoek van inspectie. Onderzoek wijst uit dat als een instelling met een geschoolde aandachtsfunctionaris werkt ondermeer de Meldcode beter is geïmplementeerd, meer wordt gebruikt en de borging voldoende is. Daarnaast voelen de professionals zich gesteund als ze voor advies de aandachtsfunctionaris kunnen raadplegen. Met elkaar willen we het thema binnen Tactus blijvend onder de aandacht brengen en houden. 

Als indirect aandachtsfunctionaris is het mijn missie behandelaren te ondersteunen om de meldcode en kindcheck toe te passen. Door het faciliteren van training, registratiemogelijkheden en informatie over signaleren. Zodat medewerkers kundig zijn en zich in staat voelen om de nodige stappen te zetten in het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling en hierin juist te handelen."

Vermoed jij huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb je ondersteuning nodig bij een casus? Neem dan contact met één van de twaalf functionarissen. #DN

De missie van enkele functionarissen

Meer informatie

Tactus biedt vrouwen die slachtoffers zijn (geweest) van huiselijke geweld ondersteuning in de vorm van de Intact  lotgenotengroep voor vrouwen in Almelo: In je kracht >> Lees meer 

Dinsdag 4 juni 2019 organiseert Zorg+Welzijn het congres Huiselijk geweld 2019
Deze dag geeft je informatie en opinies over het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en over de laatste ontwikkelingen rondom de meldcode. > Artikel Volkskrant Onderzoek: ruim 700 duizend Nederlanders afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld> Meer over huiselijk geweld lees je op de website Huiselijkgeweld.nl