08 Team in Beeld

FACT-TEAM HOUTWAL IN ZUTPHEN

Tactus in Beeld #16 Jaargang 04 ~ 12 2018

Hoofdstuk 8 van 9

Op vrijdagmiddag spreek ik om drie uur met Erik Romijn en Nicole Kappert van de Houtwal in Zutphen. 

Ze zijn druk, Nicole zegt: “het is zo’n typische vrijdag, druk en hectisch, waarin we nog snel wat zaken moeten afronden en overdragen aan de crisisdienst en de huisartsenpost”. Het FACT-team van de Houtwal werkt van half negen tot vijf uur op werkdagen. In de weekenden kunnen hun cliënten indien nodig terecht bij de huisartsenpost en de crisisdienst.

Het FACT-team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers: casemanagers, psychiater, psycholoog, verslavingsarts, verpleegkundigen, ervaringsdeskundige, secretaresse, manager, medewerkers inloop, reïntegratiespecialist, werkmeester en stagiaires.

 

Outreachend
De medewerkers werken allemaal zo veel mogelijk outreachend, in principe worden cliënten thuis bezocht. De medewerkers zijn vaak op pad.

Elke ochtend start het team met het FACT bord overleg, waarin de cliënten worden besproken die op het FACT-bord staan. Dat zijn de cliënten die extra zorg nodig hebben. Na het gezamenlijke overleg gaan alle teamleden hun eigen gang, soms alleen maar soms ook samen. Samen met een collega van de Houtwal, of samen met een collega van een ketenpartner .

Er is sowieso veel samenwerking met ketenpartners als GGNet, Trajectum, de reclassering, politie en vele anderen.  Op casusniveau worden ze ook vaak uitgenodigd om over cliënten te spreken en een gezamenlijke aanpak voor betreffende cliënt  te realiseren. In dat verband  zijn ze ook erg geïnteresseerd in het concept van FACT-plus, waarin meer instellingen binnen één FACT-team samenwerken.

Echt FACT-team
Ik vraag Erik en Nicole wat het team tot een echt FACT-team maakt. Belangrijkste vinden zij de shared caseload, de nauwe samenwerking tussen alle collega’s, het feit dat cliënten altijd terechtkunnen bij alle leden van het team.  De collega’s kunnen elkaars casussen altijd overnemen, ze weten hoe het met elkaars cliënten gaat.

Ze voelen zich een echt FACT-team en werken ook als zodanig. In het voorjaar van 2019 vindt de audit plaats in het kader van de certificering als FACT-team. Nu zijn ze druk met het schrijven van het teamdocument dat daarvoor nodig is.

Op- en afschalen
Iedere medewerker van het FACT-team  heeft zijn eigen caseload, maar de cliënten die extra zorg nodig hebben (die op het FACT-bord staan) worden behandeld volgens het principe van de shared caseload. Daar is een compleet multidisciplinair team bij betrokken.

Er staan momenteel ongeveer  tien cliënten op het FACT-bord, maar dat kunnen er ook 20 zijn, of vijf, dat wisselt snel. Dat is ook de kracht van FACT: snel kunnen op- of afschalen.

Hecht team
Echt leuk van hun werk binnen het FACT-team van de Houtwal vinden Nicole en Erik: “We zijn in staat gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en we kennen die ook. Iedereen, tot en met de stagiaires, is volwaardig lid van het team. We zijn echt een hecht team en dat merken de cliënten. De cliënten zeggen dat dat ook tegen het team. Bovendien zijn we een veilig team, we kunnen elkaar aanspreken en doen dat ook. Het team is nu hechter dan voorheen, we kunnen sneller schakelen. Het is dynamisch, want het loopt altijd anders dan je plant bij onze doelgroep. De F van FACT staat niet voor niets voor Flexibel!! Het werk is nooit saai, de doelgroep is erg dynamisch.”

Laatst zei een cliënt nog: ik weet dat jullie er altijd voor mij zijn!

Samenwerking binnen Tactus

De teamleden werken nauw samen met de Tactuscollega’s van de HHK en de IBK, ofwel de klinieken in Zutphen. Soms worden cliënten van het FACT-team tijdelijk opgenomen en dan zoeken de leden van het FACT-team ze op in de kliniek en nemen deel aan het MDO van betreffende cliënt. Dat overleg over en weer gaat steeds beter. Ook met Tactus ambulant wordt steeds meer samengewerkt. Samen geven collega’s van team Houtwal bijvoorbeeld Verslaving de Baas met collega’s van Zutphen ambulant, of de Minder Drank of Drugs training.

Collega’s van andere vestigingen vragen vaak bij de Houtwal advies als er sprake is van een crisis of crisis-achtige situaties. Team Houtwal heeft veel ervaring met crises, hoewel ze geen crisisteam zijn. #AvL

Flexible ACT (FACT) teams zijn breed samengestelde multidisciplinaire teams die werken met twee werkwijzen: 

- individuele begeleiding door een casemanager voor stabiele patiënten. Patiënten krijgen ondersteuning bij rehabilitatie en herstel.

- intensieve begeleiding door het hele team voor patiënten die onstabiel zijn of in een crisis dreigen te raken.

Headerfoto
Van boven naar onder en van links naar rechst:  
Kristin Obbink / secretaresse; Kitty Wassink /  ambulant woonbegeleider; Yvonne Petersen / casemanager / verpleegkundige MZU; Menno Willemsen /  ervaringsdeskundige; Tony Maximova / psychiater; Jolanda Hietland / verpleegkundige MZU; Nicole Kappert / casemanager; Emile Mulder / verslavingsarts; Erik Romijn / Casemanager; Tjallie Kewilaa / Casemanager; Merlijn van Brakel / stagiaire casemanager; Arjan van Dijk / Ambulant woonbegeleider; Don Titus / Casemanager