01 TOPGGz-keurmerk

TACTUS KRIJGT TOPGGZ-KEURMERK VOOR CENTRUM VERSLAVING & LVB

Tactus in Beeld #16 Jaargang 04 ~ 12 2018

Hoofdstuk 1 van 9

Het Centrum Verslaving & LVB van Tactus Verslavingszorg heeft onlangs het TOPGGz-keurmerk voor topklinische GGZ gekregen. Dit keurmerk binnen de GGZ is alleen weggelegd voor afdelingen die hoog specialistische zorg bieden.

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problematisch gebruik van alcohol, tabak en illegale middelen. De gevolgen van dit gebruik kan in deze doelgroep ook leiden tot problemen voor anderen, zoals organisaties die mensen met een beperking begeleiden. Tegelijk vraagt het werken met deze groep veel van instellingen voor verslavingszorg. “Alle reden om goede zorg voor deze groep te organiseren en te verlenen. Vanuit die gedachte is het Centrum Verslaving & LVB ontstaan”, vertelt Joanneke van der Nagel die als psychiater verbonden is aan het Centrum LVB & Verslaving

Met het TOPGGz-keurmerk is het Centrum Verslaving & LVB dé specialist als het gaat om mensen met een verslaving en een lichte verstandelijke beperking.

Van der Nagel: “Het Centrum Verslaving & LVB richt zich op mensen met ernstige en complexe problematiek die onvoldoende baat hebben in de reguliere zorg. We willen voorop blijven lopen in de zorg, preventie, scholing en onderzoek & innovatie rond dit thema. Daarin zoeken we ook sterk de samenwerking met koepelorganisaties en onderzoeksinstituten.” Het visitatieteam was onder de indruk van de breedte van de innovaties die worden ontwikkeld en aangeboden.

Voor het Centrum Verslaving & LVB is het een mooie erkenning voor de opgebouwde expertise van de afgelopen jaren. “Bovendien geeft het een positieve energie om nog betere zorg voor de doelgroep te ontwikkelen. Dat doen we gelukkig met steeds meer samenwerkingspartners, want als er één ding belangrijk is in de zorg voor deze groep dan is het wel goede samenwerking”, besluit Van der Nagel. Op 28 november tekenden Tactus en ’s Heeren Loo een samenwerkingsovereenkomst voor effectieve zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en verslaving.

TOPGGz-keurmerk

Organisaties met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Het keurmerk wordt uitgereikt door de stichting Topklinische GGz. #JO

www.centrumverslavingenlvb.nl