03 Op pad met...

KARLIJN DE GROOT EN MIRANDA VELTHUIS - OM DE TAFEL MET PROFESSIONALS

Tactus in Beeld #16 Jaargang 04 ~ 12 2018

Hoofdstuk 3 van 9

De instroom van jongeren binnen de jeugdverslavingszorg is de laatste jaren fors teruggelopen. Reden om met diverse partijen te kijken naar de oorzaak. En te zoeken naar oplossingen.

Overmatig middelengebruik en verslaving hebben grote impact op de gezonde groei van jongeren. De noodzaak van preventie en tijdig behandelen is dan ook groot. Binnen Tactus weten we dat natuurlijk als geen ander. In de zorg voor jongeren dreigt de verslavingszorg echter een beetje een ondergeschoven kindje te worden. Daarom organiseert de VNG in het hele land regiotafels om professionals bij elkaar aan tafel te krijgen.

Tactus leverde een bijdrage aan twee avonden in Enschede en Apeldoorn. Tijdens de avond was er een interview met een ervaringsdeskundige en een lezing over het belang van vroegsignalering; verslavingsproblematiek ontstaat immers meestal voor het 18de levensjaar. Beide items gaven een mooi inzicht in ons werk. “We willen het belang van de jeugdverslavingszorg en vroegsignalering duidelijk maken. De kunst is om te onderscheiden welke jongere aan het experimenteren is en welke risicovol gedrag vertoont. Als verslavingszorg kunnen wij dat. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig van jullie”, zegt Karlijn de Groot die op beide avonden deze boodschap aan de zaal vol professionals meegaf.

'wij weten dat je wèl te vroeg kan beginnen'

In Apeldoorn en Enschede kwamen mensen vanuit verschillende organisaties naar de regiotafel. Ze kregen een filmpje en een live interview te zien om vervolgens aan te sluiten bij een gesprekstafel. Centraal stond de vraag hoe preventie en vroegsignalering van jeugdverslaving op lokaal niveau beter kan worden georganiseerd. Het IJslands model werd geopperd. En ook het evidence-based werken werd vaak gehoord. Terecht volgens Karlijn. “We moeten af van het maken van beleid gebaseerd op meningen; dat doen we in de oncologie ook niet. Iemand op een school of in een gemeentehuis denkt bijvoorbeeld ‘je kan niet vroeg genoeg beginnen met preventie’. En hop, die jongeren krijgen vanaf hun tiende voorlichting. Maar wij weten dat je wèl te vroeg kan beginnen.”

Uitganspunt moet een gedeelde visie op jeugdverslaving zijn. “Vroegsignalering door mensen in het werkveld is dan een eerste vereiste. Om vervolgens samen met professional en partner te werken aan een oplossing”, vat Karlijn samen.

De zichtbaarheid van het maatschappelijk rendement van de jeugdverslavingszorg moet beter. Maar hoe dan? Dat was de uitdaging die iedereen aan het eind van de avond mee naar huis nam. #SvdW