02 Wat willen jongeren?

VERSLAVINGSPREVENTIE ALMERE ONDER DE LOEP

Tactus in Beeld #16 Jaargang 04 ~ 12 2018

Hoofdstuk 2 van 9

Op dinsdag 9 oktober was het in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Almere een drukte van jewelste. In de zaal werd de netwerkbijeenkomst voor verslavingspreventie georganiseerd.

Naast collega’s van Tactus en Amethist waren ook andere organisaties aanwezig: zoals GGD Flevoland, De Schoor en natuurlijk de gemeente Almere.

Bij deze netwerkbijeenkomst stond het onderzoek naar verslavingspreventie van Aafke van der Heide centraal. Voordat het onderzoek werd gepresenteerd, heette wethouder Loes Ypma de aanwezigen welkom met een kort praatje over haar eigen bevindingen, als wethouder, maar ook als ouder. Collega Hans Keizer gaf vervolgens een bondige presentatie over wat verslavingspreventie is en waarom dit vak een belangrijk onderdeel is van de verslavingszorg.

Na Hans kwam onderzoeker Aafke van der Heijde aan het woord. De afgelopen negen maanden heeft zij onderzoek gedaan naar verslavingspreventie en het aanbod voor jongeren in Almere. In haar presentatie vertelde ze in grote lijnen de bevindingen. Zo is gebleken dat het ‘preventieaanbod grotendeels aansluit op het gebied van verslaving’. Daarnaast wordt het leveren van maatwerk en het laagdrempelig contact met jongeren gewaardeerd door netwerkpartners van Tactus.

Volgens het onderzoek zijn er ook verbeterpunten: Tactus kan werken aan hun naamsbekendheid onder jongeren en de samenwerking tussen de verschillende partijen kan nauwer.

‘jongeren uit Almere komen liever buiten school om in contact met preventiewerkers’

Actie

Na de presentaties werden de aanwezigen aangezet tot actie! Aan ronde tafels gingen verschillende organisaties met elkaar in gesprek over preventie in Almere. Wat viel ze op? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat kunnen we eraan doen? Al deze vragen werden besproken onder leiding van onze preventiewerkers. Na deze brainstormsessies werd elke tafel gevraagd om hun ideeën te delen. Uit deze ideeën werden afspraken gemaakt waar de aanwezige partijen mee aan de slag gaan.

Voordat de afspraken officieel werden ondertekend, werd er geluisterd naar een panel van vijf Almeerse jongeren. Door vragen van de dagvoorzitter en het publiek lieten zij hun blik zien op het preventieaanbod in Almere. Zo hebben ze liever dat preventiewerkers in contact met ze komen buiten school. Bij een jongerencentrum of sportclub zou volgens de jongeren minder verplicht en vrijer aanvoelen. Ook hechten ze veel waarde aan contact via social media.

Vervolgens werden de besproken zaken samengevat  in een paar duidelijke afspraken. De afspraken werden opgeschreven op een bord met daaronder alle namen van de aanwezige partijen. Zij moesten de afspraken onderteken, zodat er samen wordt gewerkt aan verslavingspreventie in Almere.

Het was een bijzondere en nuttige bijeenkomst. Eentje die hopelijk zijn vruchten afwerpt en de jeugd in Almere kan helpen. De aanwezigen hopen op een vervolgbijeenkomst van de gemeente Almere dus wordt vervolgd… #TdJ

De presentatie van het onderzoek is hier te lezen.