02 TOEN

Omnizorg Tien jaar

Hoofdstuk 2 van 6

Omnizorg gebouwd op hoop en perspectief

Omnizorg is gebouwd op de gedachte om mensen hoop en perspectief te bieden. Mensen met een verslaving of psychiatrische stoornis, daklozen die op straat leven en voor wie geen plek is. Ruim tien jaar geleden zwierven deze mensen door de stad en waren zichzelf en anderen tot last. Een plek waar ze tot rust konden komen en waar om ze werd bekommerd was er eigenlijk niet. En dus werd die plek gecreërd: Omnizorg was geboren. 

Omnizorg is een uniek en kansrijk samenwerkingsverband tussen drie organisaties die elk hun eigen specifieke expertise inbrengen. De integrale opvang voor dak- en thuislozen, verslaafden en langdurig van GGZ-zorg afhankelijke mensen geeft een plek aan de ontheemden van de maatschappij. Daarmee zorgt het voor stabiliteit en rust. 

Omnizorg wordt gerealiseerd

Bij het maken van de plannen voor Omnizorg speelden geschiedenis en traditie van de afzonderlijke organisaties een voorname rol. Het Slaaphuis, het Sociaal Pension, het Opvang en Advies Centrum én de Methadonafdeling hebben hun wortels in die organisaties en hebben elk hun eigen werkwijze, gewoonten en gebruiken ontwikkeld.

Volkskrant, 24 april 2009, 11:38

Bed, brood, én een carrière

De Stentor, vrijdag 20 september 2013

Beter Omnizorg dan hangjeugd